Çift Katlı Vals Makinesi

DAVM Tablo

Teknik özellikler ve ölçüler

  • DAVM Tablo
  • DAVM Tablo

  • BD-8, Sekiz(8) toplu bu valslerde ikili güç bağlantılı top mekanizmaları direkt olarak üst üste monte edilmiştir. Valsın diğer bütün bölümleri denenmiş, un üretim tekniği açısından çok iyi verimlilikler , neticeler elde edilmiştir. Pnomatik valslerle aynı kalmak üzere değişiklik yapılmamıştır.
  • Arada herhangi bir element olmadan ard arda iki öğütme söz konusudur.BD-8 Valsında sırasıla B1/B2 ve C1/C2 pasajları vardır. Böylece uygun öğütme kalitesi ayarlanmıştır. Çift öğütmeden sonraki tane büyüklüğü genelde normal öğütmeye % 65'in üzrendeki randımalarda daha az kül oranı elde edilebilir.Ürünün kuvvetli ezilmesinden dolayı su emme kabiliyeti de artar.
  • BD-8 valsının kullanılmasıyla elde edilen fiyat avantajları sekiz (8) toplu bu valsler 4 toplu iki valsten daha hesaplıdır.Kullanılan elek yüzeyide yarı yarıya az olduğu için daha az yatırım gerektirir. Aynı tasarruf pnomatik emişi içinde geçerlidir. Ayrıca ana pasajlardaki Pnomatik emişinde otomatik hava ayarlayıcı klapeler kullanılır. Böylece fabrikanın verimli çalışmasıda sağlanır. Daha az hava ile daha az hava miktarı ile filtre yüzeyi ve motor gücü ihtiyacı da azalır. Ayrıca elek yüzeylerinin azalması pnomatik boru ihtiyacını azaltarak yatırımları düşürür. Yani 8 toplu valslerin kullanılması bütün sistemlerde ortalama %6.5 indirim sağlar.
  •